Welkom

LET OP!!!

  • Onthaal, aanmelding en koffie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark, bereikbaar via de ingang Burg. S’Jacobplein 1, op vrijdagochtend vanaf 9 uur met ontvangst en koffie.
  • Houdt u rekening met een wandeling van 10 minuten van de hogeschool-locatie Museumpark naar het Arminius Debatpodium voor het openingsprogramma.
  • 11.00 uur: start openingsprogramma in het Arminius Debatpodium, adres: Museumpark 3.

 

 

De HSN Onderwijs Conferentie Nederlands vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november bij Hogeschool Rotterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op leeromgevingen in Nederland en Vlaanderen en alle niveaus waarin Nederlands geleerd wordt:

  • voor- en vroegschoolse educatie (vve)/kleuteronderwijs
  • basisonderwijs;
  • voortgezet onderwijs/secundair onderwijs;
  • middelbaar beroepsonderwijs/BSO-TSO
  • hoger (beroeps)onderwijs/universiteit;
  • lerarenopleidingen.

De inschrijvingen zijn afgesloten!


Bekijk hoe onderwijsprofessionals en studenten van Hogeschool Rotterdam zich uitspreken over taal

 


Over HSN

Het onderwijs Nederlands bevindt zich in de kern van elk onderwijscurriculum. En terecht! Is het niet via taal dat mensen betekenissen en dus kennis – een niet onbelangrijk goed in onze kennismaatschappij – construeren? Binnen de HSN Onderwijs Conferentie Nederlands trachten de deelnemers in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op de vaak complexe en moeilijke oefening die het onderwijs Nederlands met zich meebrengt, vaak in een multilinguale context. De HSN Conferenties Onderwijs Nederlands zijn een ambitieuze poging om kennis te construeren in een interactie van mensen uit de theorie met mensen uit de praktijk; in een confrontatie van onderzoek met theorievorming en empirie én in communicatie met leraren uit diverse onderwijsniveaus.

De conferentie wordt in het format aangeboden dat haar‘ groot’ heeft gemaakt: een forum aanbieden aan allen die bij de ontwikkelingen van het onderwijs Nederlands in Vlaanderen en Nederland betrokken zijn en dat in alle omgevingen waarin en alle niveaus waarop Nederlands geleerd wordt. De evaluaties van voorbije conferenties leren dat precies de ‘breedte’ van de conferentie door de deelnemers sterk wordt geapprecieerd. Indien de doelgroep van HSN gedefinieerd wordt naar soorten van deelnemers, dan onderscheiden we leraren (op verschillende niveaus), ontwikkelaars, didactici, onderzoekers en studenten lerarenopleiding. Daarenboven is de conferentie uitdrukkelijk Nederlands-Vlaams, opdat wederzijds gebruik zou gemaakt worden van didactische ontwikkelingen, good practices en onderwijservaringen.