17 - 18 NOVEMBER 2023 - Hogeschool Rotterdam

PARALLELLE SESSIES

Conferentie Onderwijs Nederlands is een conferentie met parallelle programmakolommen

Er vinden tien tot twaalf presentaties tegelijk plaats. U hoeft zich niet in te schrijven voor de presentaties die u wenst bij te wonen, u kunt ter plaatse vrij kiezen (behoudens de capaciteit van de zalen.) Bovendien kunt u op beide dagen de informatiebeurs bezoeken waarop Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties voorstellen.

Het programma

Het programma wordt binnenkort aangekondigd.

 • vve/kleuteronderwijs
 • basisonderwijs
 • hoger onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs/BSO-TSO
 • lerarenopleiding vo, bve/secundair onderwijs
 • lerarenopleiding basisonderwijs
 • literatuuronderwijs
 • taalvaardigheid vo/secundair onderwijs
 • taalbeschouwing
 • taal- en letterkunde
 • digitale geletterdheid
 • leesbevordering
 • meertaligheid en inclusiviteit
 • taalontwikkelend lesgeven
 • toetsing en evaluatie taalvaardigheid

Dagindeling

10.00 Onthaal en koffie
11.00 - 12.00 Officiƫle opening
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 Parallelsessie 1
14.00 - 15.00 Parallelsessie 2
15.00 - 15.30 Koffiepauze
15.30 - 16.30 Parallelsessie 3
16.30 - 17.30 Parallelsessie 4
17.30 Borrel