Basisonderwijs

Vrijdag 22 november

13.15u. Monica Koster & Meike Korpershoek (2.24)

Peerfeedback inzetten bij schrijfvaardigheid

Het inzetten van peerfeedback bij het schrijfonderwijs heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Het levert jou als docent tijdswinst op, omdat je niet in je eentje alle teksten van leerlingen hoeft na te kijken. Daarnaast is er met peerfeedback ook leerwinst voor de leerlingen te behalen. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat het geven van peerfeedback een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de teksten van leerlingen. Door het innemen van het lezersperspectief ontwikkelen leerlingen meer besef van de kenmerken van een goede tekst en worden hun evaluatievaardigheden vergroot. Het effectief inzetten van peerfeedback vraagt echter de nodige voorbereiding qua organisatie en begeleiding. Tijdens onze presentatie bespreken wij de belangrijkste voorwaarden voor effectieve (peer)feedback en behandelen we een aantal concrete werkvormen waar je direct mee aan de slag kunt in de klas.

14.15u. Pandora Versteden (2.24)

Van rups tot vlinder: een taalkrachtige aanpak van bij de start tot einde basisschool.

Taal vormt onmiskenbaar de toegangspoort tot nieuwe kennis en inhouden, binnen de taalvakken én de niet-taalvakken. Wie taalrijk is, is dan ook kansrijk: hoe taalcompetenter je leerlingen zijn, hoe groter de kans dat ze met succes hun schoolcarrière doorlopen. Werken aan de ontwikkeling van taalcompetentie van je leerlingen is dan ook cruciaal. En je begint daar best zo vroeg mogelijk mee. Taalverwerving is immers een lang, geleidelijk en complex proces, waarbij de verwerving en verdieping van talige kennis, vaardigheden en attitudes voortdurend op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Maar hoe zorg je ervoor dat dat langdurig proces geen onderbrekingen kent? Hoe bouw je in de lagere school/het primair onderwijs naadloos verder op de aanpak die uitgezet wordt in en vanaf de kleuterschool? Of hoe werk je aan een doorlopende lijn die leerlingen zo krachtig mogelijke taalleerkansen biedt van bij de start van hun schoolcarrière tot op het einde van de basisschool? In deze workshop verkennen we zeven onderzoeksgebaseerde didactische principes die hierbij als leidraad kunnen dienen. We passen de principes toe op de specifieke kenmerken van de (taal)ontwikkeling van basisschoolleerlingen en houden rekening met de fysieke, emotionele en cognitieve veranderingen die deze leerlingen doormaken. We baseren ons op de handboeken didactiek Nederlands Volop Taal en het recent verschenen Boordevol Taal.

15.45u. Onno Visser & Joana Duarte (2.24)

Morgen meertaligheid op je school integreren? Het kan!

Iedere leerkracht heeft te maken met meertaligheid. Als docenten alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen willen bieden, is het benutten van diversiteit op school een van de meest urgente uitdagingen. Om meertalige leerlingen, kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen aanbieden, is een inclusieve pedagogisch-didactische benadering nodig. Met behulp van zo’n benadering kunnen meertalige leerlingen flexibeler wegen bewandelen, hun meertalige repertoires inzetten en specifieke ondersteuning krijgen waar nodig.

In deze workshop zullen er voorbeelden gegeven worden van wat scholen kunnen doen om alle talen van de leerlingen een plek in het leerproces te geven en hoe dit de leerlingen kan helpen om hun talige repertoire uit te breiden. Deelnemers zullen ook meertalig onderwijs in actie ervaren en moeten hiervoor alvast alle talen activeren. Kom voorbereid!

16.45u. Marlon Ruwette & Tamar Israel (2.24)

Welke leesbevorderende activiteiten van leerkrachten primair onderwijs hangen samen met de trend in leesattitude en leesgedrag van leerlingen?

Welke leesbevorderende activiteiten van leerkrachten hangen samen met de trend in leesattitude en leesgedrag van leerlingen?

Deze presentatie richt zich op welke leesbevorderende handelingen van leerkrachten effectief zijn om het lezen van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs te stimuleren. De effecten van leesbevorderend handelen in de klas worden bepaald aan de hand van een analyse op bestaande databestanden. Effectief bevonden vormen van leesbevordering worden in co-creatie passend gemaakt en geïmplementeerd op bassischolen in Rotterdam. In de presentatie volgt een verslag van de bevindingen tot nu toe.