Lerarenopleiding basisonderwijs

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Hugo van den Ende & Boukje Bruins (2.23)

Graag lezen én diep lezen met behulp van rijke teksten.

Werken met rijke teksten biedt veel mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. De website  www.rijketeksten.org bevat honderden teksten voor zowel beginnende als gevorderde lezers. De teksten bieden verscheidene kansen op diep lezen bij de zaakvakken: we zullen daar in deze workshop op focussen. We laten ervaren hoe teksten op een cyclische manier (bestaande) kennis kunnen bevragen, aanscherpen en/of verdiepen.  We gaan in op helpende vragen bij diep lezen. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de kracht van schoolbrede samenwerking bij thematisch onderwijs.

 

10.30 u. - Claire Goriot & Wenckje Jongstra (2.23)

Lezen en laten lezen: een grootschalig onderzoek naar de professionalisering van leraren als leesbevorderaars

Kan de leesmotivatie, het leesgedrag en de leesvaardigheid van leerlingen versterkt worden door hun leraren te stimuleren om meer kennis te ontwikkelen over jeugdliteratuur, ze aan te moedigen om meer te lezen, en hun leesbevorderingscompetenties te ontwikkelen, en welke rol speelt de leescultuur waarin de leraar functioneert hierin? Dat wordt onderzocht in het project ‘Lezen en laten lezen: leraren als leesbevorderaars in het primair en voortgezet onderwijs’. Het project is van start gegaan met een literatuurstudie. Daarmee wordt getracht inzicht te krijgen in de relatie tussen leesfrequentie, repertoirekennis, en leesbevorderende competenties van leraren, en de leescultuur op scholen. De literatuurstudie vormt input voor toekomstige onderdelen van het project, zoals focusgroepen met leraren. In de presentatie delen we de inzichten uit de literatuurstudie en informeren we het publiek over het vervolg.

 

12.00 u. - Daan Debuysere & Lien Vanopstal (2.23)

Schrijven op School: modeleren

In deze workshop stellen we de eerste resultaten voor van ons PWO-onderzoek naar effectief modeleren. In dit vervolgonderzoek op SOS Schrijven op School zoomen we in op de kracht van modeleren. We staan stil bij kwaliteitskenmerken van modeleren, sterke praktijkvoorbeelden en gaan in interactie over het professionaliseringstraject dat we in de laatste fase van dit onderzoek ontwerpen.

 
Meer info:

https://www.vives.be/nl/onderzoek/onderwijsinnovatie/sos-schrijven-op-school-0

13.00 u. - Nicolas Slabbinck en Margot Blomme (2.23)

WoordSmid. Creativiteit als hefboom voor leesbevordering: een verkennende studie.

Het project WoordSmid is een verkennend praktijkwetenschappelijk onderzoek waarbij Howest de krachten bundelt van de Mind- and Makerspace (MaM) met die van haar educatieve bachelors (School of Education). Samen gaan we op zoek naar oplossingen voor het almaar dalende leesplezier en de tanende leesvaardigheid binnen én buiten onderwijs. In navolging van groeiend onderzoek vanuit Angelsaksische hoek dat zich momenteel voornamelijk richt op maakplaatsen in schoolbibliotheken, onderzoeken we wat een maakplaats zoals het MaM kan betekenen voor leesbevordering. In samenwerking met bibliotheken, scholen en partners van het MaM ontwikkelen we een charter dat expliciet maakt hoe creativiteit ingezet kan worden als hefboom voor leesbevordering en het ontwikkelen van andere cruciale 21ste-eeuwse vaardigheden. We eindigen met een aantal interactieve, creatieve workshops waarbij we opgedane inzichten vertalen naar de praktijk.