Toetsing en evaluatie

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Mieke De Latter & Fauve De Backer (3.12)

Pilootstudie centrale toetsen in Vlaanderen: wat leerlingen ons leren

Sinds dit jaar worden centrale toetsen afgenomen in het Vlaamse onderwijsveld. Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs ontwikkelt deze toetsen, o.a. voor leerlingen in het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Om betrouwbare, valide én toegankelijke toetsen te garanderen, zetten we sterk in op vooronderzoeken.

In de pilootstudie van mei 2024 hebben we leesvragen uitgetest bij een representatieve steekproef van leerlingen in het zesde leerjaar (vergelijkbaar met groep 8 in Nederland). Door middel van observaties, think alouds en interviews met deze leerlingen wilden we zicht krijgen op (1) het gebruik van hulpmiddelen door de leerlingen; (2) de kwaliteit van onze leestaken en (3) hoe leerlingen van het zesde leerjaar omgaan met het toetsplatform.  We namen ook de toetsdata van deze pilootstudie onder de loep.

In deze sessie lichten we toe wat we leerden uit de observaties, de think alouds en de psychometrische data en illustreren we waar leerlingen met een andere thuistaal en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vooral mee worstelen en tot welke aanpassingen onze conclusies hebben geleid.

10.30 u. - Bart Deygers

Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs

Peerfeedback wordt in het onderwijs vaak gebruikt als belangrijk leermiddel. Maar het effectief implementeren ervan kan ingewikkeld zijn. Het doel van deze presentatie is om aan de hand van de uitkomsten van twee studies te laten zien dat reviseren op basis van peerfeedback effectiever is dan zonder peerfeedback, en of een comparatieve - of niet-comparatieve beoordelingsmethode invloed heeft op hoe leerlingen peerfeedback geven en gebruiken voor revisie. Een derde studie onderzoekt hoe leerlingen peerfeedback gebruiken bij het herschrijven van een zakelijke tekst. Door middel van hardopdenkprotocollen en focus group interviews leggen we de keuzes die leerlingen maken tijdens het gebruik van peerfeedback bloot. Deze drie studies vormen handvatten voor docenten Nederlands om peerfeedback op basis van paarsgewijs vergelijken effectief in te zetten in de les, zodat leerlingen adequaat hun teksten kunnen reviseren.