Toetsing en evaluatie

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Carlijn van Herpt & Pauline Roumans (MP.L00.448)

Aan de slag met het comparatief beoordelen van schrijftaken

Uit het rapport Peiling Schrijfvaardigheid blijkt dat de schrijfprestaties van leerlingen aan het eind van het basisonderwijs achterblijven bij de ambities uit het Referentiekader Taal en Rekenen (Inspectie van het Onderwijs, 2011). Hoog tijd dus dat er in het onderwijs meer aandacht besteed wordt aan schrijfvaardigheid. Het beoordelen van schrijftaken kan hierbij een drempel zijn. Comparatieve beoordeling biedt hier een uitkomst voor. In ons onderzoek is een schrijftaak afgenomen in groep 7/8 en middels comparatieve beoordeling beoordeeld door 41 beoordelaars. Dit bleek een valide, betrouwbare en praktische methode voor de beoordeling van schrijfopdrachten. Tijdens deze workshop zullen we het onderzoek toelichten en gaan deelnemers zelf aan de slag met comparatieve beoordeling. We hopen deelnemers te inspireren en net zo enthousiast te maken als wij.

10.30 u. - Janneke Stuulen (MP.L00.448)

Krachtige peerfeedback bij schrijfonderwijs

Peerfeedback wordt in het onderwijs vaak gebruikt als belangrijk leermiddel. Maar het effectief implementeren ervan kan ingewikkeld zijn. Het doel van deze presentatie is om aan de hand van de uitkomsten van twee studies te laten zien dat reviseren op basis van peerfeedback effectiever is dan zonder peerfeedback, en of een comparatieve - of niet-comparatieve beoordelingsmethode invloed heeft op hoe leerlingen peerfeedback geven en gebruiken voor revisie. Een derde studie onderzoekt hoe leerlingen peerfeedback gebruiken bij het herschrijven van een zakelijke tekst. Door middel van hardopdenkprotocollen en focus group interviews leggen we de keuzes die leerlingen maken tijdens het gebruik van peerfeedback bloot. Deze drie studies vormen handvatten voor docenten Nederlands om peerfeedback op basis van paarsgewijs vergelijken effectief in te zetten in de les, zodat leerlingen adequaat hun teksten kunnen reviseren.