Hoger onderwijs

Vrijdag 22 november

13.15 u. - Anouk Vanelderen & Marie Haeck (3.08)

Exploratie van Taalrijk Onderwijs: Naar een Toekomstgericht Taalbeleid binnen Hogeschool PXL

Ontdek hoe Hogeschool PXL taalcompetenties verweeft in elke opleiding met de aanpak van haar taalonderwijs, mede gebaseerd op het kader van Taalcompetent Hoger Onderwijs. Aan de hand van de hogeschoolbrede leerlijnen die expliciet zijn opgenomen in het taalbeleid zijn we in staat om taalcompetenties in elk curriculum en in meerdere contexten te ontwikkelen bij onze studenten. Bewustwording van taal en de eigen taalcompetentie trachten we te bewerkstelligen door een taaltest die ingebed is in het curriculum van elke opleiding. We zetten in opvolging hiervan in op het principe van taalontwikkelend lesgeven om zo intracurriculair taalontwikkeling verder te stimuleren.  We zijn klaar voor de toekomst met plannen om meertaligheid en technologie expliciet op te nemen in ons taalbeleid vanaf 2026.

 

14.15 u. - Griet Coupé & Myrte van Hilten (3.08)

Van luie naar slimme schrijver: Werkvormen met GenAI in schrijfonderwijs

Zijn taal- en communicatietrainers in de toekomst nog wel nodig op de universiteit? Hoe ontwikkelen studenten hun schrijfvaardigheden als GenAI ze het werk uit handen kan nemen? In deze sessie delen Myrte van Hilten en Griet Coupé de uitgangspunten die ze binnen hun team van communicatietrainers hebben vastgesteld voor het integreren van GenAI in hun schrijfonderwijs. Vervolgens presenteren ze enkele werkvormen die ze inzetten om studenten te helpen bij het schrijven en reviseren van academische teksten, met verantwoord gebruik van AI. Tijdens de sessie krijg je de kans om ter plekke werkvormen uit te proberen en te evalueren. Zo kun je aan het eind van deze sessie voor jezelf de vraag beantwoorden: hoe kan ik GenAI integreren met schrijfvaardigheid in mijn onderwijs?

Wil je optimaal deelnemen aan deze sessie? Neem je laptop mee!

15.45 u. - Maarten van der Meulen (3.08)

Creatief schrijven in het (hoger) onderwijs

Voor creatief schrijven is (vaak) weinig aandacht in curricula binnen het middelbaar en hoger onderwijs. En dat terwijl het veel voordelen biedt! Zo begrijpen studenten die creatieve verhalen schrijven andere verhalen beter. Ze leren door verhalen te schrijven narratieve kenmerken in te zetten, zoals perspectief, plot en karakters. En het schrijven van verhalen vergroot de woordenschat van studenten. Bijkomend voordeel: generatieve AI is (nog) niet erg sterk in het schrijven van creatieve teksten, waardoor de authenticiteit van geschreven werk gemakkelijker gecontroleerd kan worden.

In deze workshop laat ik zien welke rol het schrijven van verhalen in het (schrijfvaardigheids)onderwijs kan hebben. Als workshopdeelnemer experimenteer je vervolgens met oefeningen om karakters te ontwikkelen, plotwendingen te creëren en verhaalstarters te schrijven. Samenwerken en gebruikmaken van elkaars ideeën staat daarbij centraal. De oefeningen zijn direct toepasbaar in schrijfvaardigheidslessen.

16.45 u. - Frank van Splunder & Evelyne van der Neut (3.08)

Taalbeleid in het hoger onderwijs: een visie op recente ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen         

Taalbeleid in het hoger onderwijs is een hot topic in Nederland en Vlaanderen. Centraal staat de verhouding tussen het Nederlands en het Engels in een meertalige hogeronderwijscontext.  Het Nederlandse wetsvoorstel Internationalisering in balans (2023) pleit voor meer Nederlands als reactie op de verengelsing van het hoger onderwijs. In Vlaanderen is het Nederlands wettelijk beschermd (Decreet 2012), maar pleiten universiteiten voor meer Engels om internationaal sterker te staan. In de pers en politiek wordt zo’n pleidooi vaak herleid tot een economisch verhaal.

 

Een visie op taal dient echter primair gebaseerd te zijn op taalexpertise en niet op politieke of economische overwegingen. Daarom werkt het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs samen met andere taal(beleids)organisaties om een breed gedragen visie rond taalbeleid in het hoger onderwijs te ontwikkelen. Vier thema’s staan hierbij centraal: onderwijskwaliteit, meertaligheid, taalvaardigheid en autonomie. De belangrijkste conclusie is dat onderwijsbeleid maatwerk is. De overheid heeft een monitorende functie, maar instellingen dienen hun taalbeleid zelfstandig uit te werken op basis van specifieke (opleidings-)behoeften. Het Platform presenteert haar visie in wording en vraagt van de deelnemers een actieve bijdrage in de discussie over de kernthema’s