Middelbaar beroepsonderwijs,  vmbo, BSO

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Heline Van Peteghem (3.03)

Hoge verwachtingen in de B-stroom of vmbo. Wat betekent dit dan voor de leeromgeving en hoe ziet dit eruit?

Eerder onderzoek toonde aan dat leraren de neiging hebben om lagere verwachtingen te hebben voor leerlingen in lagere stromen (of tracking), zoals in de B-stroom of het vmbo (mbo), en hun curriculum en onderwijsmethoden hierop aan te passen. Toch is het cruciaal dat leraren hoge verwachtingen hebben naar leerlingen aangezien dit o.a. leidt tot verhoogde leerprestaties bij leerlingen. Er is echter een gebrek aan kwalitatief onderzoek naar hoe onderwijsstromen of tracking het gedrag van leraren in de klas en de verwachtingen die zij vormen uiten. Deze presentatie toont de resultaten van een studie die als doel had om te onderzoeken (1) hoe leraren in de B-stroom (vmbo) hoge of lage verwachtingen overbrengen in hun lessen Nederlands, wiskunde of PAV in het tweede jaar van het secundair onderwijs in Vlaanderen, België, en (2) hoe leerlingen deze verwachtingen van hun leraren waarnemen. Aan de hand van een multiple-case study design richtte het onderzoek zich op twee leraren en werden klasobservaties uitgevoerd, interviews met de betrekkende leraren afgenomen en focusgroepen met leerlingen georganiseerd.

 

 

10.30 u. - Audrey Verhille (3.03)

Rijke teksten voor alle lezers

Werken met rijke teksten biedt heel veel mogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Aan de hand van de website rijketeksten.org wordt in verschillende sessies dieper ingegaan op hoe je aan de slag kan gaan met rijke teksten. In deze sessie focussen we ons op hoe rijke teksten in elke klas ingezet kunnen worden, dus ook voor leerlingen voor wie lezen een uitdaging vormt.

12.00 u. -Stijn Seghers & Annelies Van Renterghem (3.03)

Beleid en boekenboxen in de B-stroom

Tectura Gent-centrum is een beroeps-technische school met een studiegebied binnen de harde STEM-sector. Denk automechanica, elektriciteit, sanitair installateur of vrachtwagenchauffeur. In combinatie met een grootstedelijke context liggen de uitdagingen in het onderwijs voor het oprapen.

Als team tekenen wij graag in op deze groeikans. Op basis van beschikbare data, een brede analyse van onze beginsituatie en scherpe keuzes kwamen we met een kernteam tot een taalbeleidsplan waarvan wij geloven dat het kan werken. Een leescultuur met boekboxen moet daarin een rol spelen.

13.00 u. - Esther Hanssen & Robert Chamalaun (3.03)

Aan de slag met spelling en didactiek voor het vo en mbo

Ze kunnen niet meer spellen! is een veelgehoorde uitspraak van docenten wanneer ze opdrachten of toetsen van leerlingen onder ogen krijgen. De docent Nederlands krijgt dan regelmatig het verwijt dat leerlingen spelling bij het vak Nederlands onvoldoende aangeleerd krijgen. In deze workshop gaan we aan de slag met een didactische aanpak waarmee je effectief spellingonderwijs kunt geven aan leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en tegelijkertijd werkt aan het vergroten van hun taalbewustzijn.