Literatuuronderwijs

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Eline Peeters (3.19)

Op weg naar een intermediale literatuurdidactiek: inzichten over publiek auteurschap

Basilisken, zeemeerminnen, eenhoorns.. waar zijn ze te vinden? Leerlingen kennen deze fantastische wezens wellicht door Harry Potter, maar Rowlings fantasie gaat terug op oudere bronnen. In deze workshop ga je terug in de tijd, naar een prachtige middeleeuwse bron waarin al deze wonderbaarlijke wezens voorkomen. Centraal staat Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme, een dertiende-eeuwse natuurencyclopedie in de volkstaal, die opgenomen is in de Vlaamse canon van de Nederlandse literatuur. Je ervaart hoe je met behulp van speelse en inductieve opdrachten jonge leerlingen (12-15) kunt betrekken bij oude teksten. De deelnemers worden uitgedaagd om goed te kijken naar de teksten en kunnen aan de hand van intertekstuele vergelijkingen zelf conclusies trekken over wat ze lezen en zien.

10.30 u. - Tine De Koninck (3.19)

Oudere Nederlandse literatuur vanuit een vrouwelijk perspectief

In deze presentatie maak je kennis met een aantal canonieke en niet-canonieke teksten uit de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, met een focus op vrouwelijk auteurschap. Zo passeert naast Hendrik van Veldeke ook de middeleeuwse mystica Hadewijch de revue, worden refreinen van rederijker Anthonis de Roovere en de Antwerpse Anna Bijns besproken, komen zowel vader Roemer Visscher als zijn dochter Anna aan bod in een les over emblematiek en wordt naast de grote Joost van den Vondel ook de Amsterdamse toneelschrijfster Catharina Questiers voor het voetlicht geplaatst. Je wordt ingewijd in de literair-historische context van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, maakt kennis met verschillende literaire genres en krijgt een hele lessenreeks aangereikt om je leerlingen te laten proeven van de rijke literatuur uit die periode.

12.00 u. - Gepco de Jong (3.19)

Kritisch denken: een innovatief concept voor het literatuuronderwijs

Wie leest, luistert of kijkt, formuleert direct een oordeel, iets wat voortkomt uit de manier waarop een mens denkt: instinctief, primair. Pas daarna treedt het veel complexere reflectieve denken in werking. Door de vaardigheid kritisch denken in de literatuurles in te zetten, kan de docent leerlingen dieper laten nadenken over hun eigen oordeel, de maatschappelijke context en de betekenis van een literair werk.

 

De workshop 'kritisch denken' geeft allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast kunnen deelnemers ervaren hoe de persoonlijke denkvaardigheden interpretatie en oordeelsvorming beïnvloeden en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen.

 

13.00 u. - Gino Bombeke en Elien Colemont (3.19)

Rijke teksten in poëzie en beeldverhalen

Naast krantenartikels, kortverhalen en romanfragmenten, bevat rijketeksten.org ook graphic novels en gedichten. In deze sessie focussen we op praktijkvoorbeelden om met leerlingen aan de slag te gaan rond rijke teksten waarin beelden een centrale rol hebben.

We geven suggesties van werkvormen om leerlingen te stimuleren om teksten traag en diep te lezen en bieden inspiratie voor verwerkingsopdrachten bij poëzie en beeldverhalen. Centraal in deze sessie staat de rol van rijke interactie om in te gaan op mediumspecifieke kenmerken, de link tussen rijke teksten en de beleving van leerlingen en de manier waarop dezelfde onderwerpen aan bod komen in fictionele en niet-fictionele bronnen.