Hoger onderwijs

Zaterdag 23 november

09.30 u. - Annemarie Borst (3.08)

Maak kennis met de e-learning Taalbewust Onderwijs voor vakdocenten

Vanuit het Taalteam van De Haagse Hogeschool heb ik een basis e-learning Taalbewust Onderwijs ontwikkeld. Deze e-learning is bedoeld voor vakdocenten* die willen bijdragen aan het versterken van de taalvaardigheid van hun studenten in bestaande lessen, zonder grote aanpassingen te doen. In de e-learning worden theorie, onderzoeksresultaten, video’s en voorbeelden gekoppeld aan verschillende soorten opdrachten (open vragen, quizjes, etc.) die je aan het denken zetten over het belang van taal en taalvaardigheid in jouw onderwijs. Zo krijg je handvatten aangereikt om je eigen lessen taalbewust in te richten. Om de stap naar toepassing nog te vergemakkelijken bevat de e-learning ook een werkboek met concrete opdrachten die je in je (eerstvolgende) lessen meteen kunt uitproberen.

10.30 u. - Lieve De Wachter & Lotte Uyttenbroeck (3.08)

Hoe gebruiken studenten Generatieve AI (meer bepaald ChatGPT) bij schrijfopdrachten in het academisch hoger onderwijs? Een onderzoek door middel van think aloud protocols naar de inzet van ChatGPT in het schrijfproces?

Deze presentatie focust op de manier waarop universiteitsstudenten omgaan met ChatGPT in de context van een schrijfopdracht. Enerzijds rapporteert deze presentatie over een vragenlijst afgenomen bij studenten uit verschillende jaren van de bachelor; anderzijds geeft deze presentatie inzage in de manier waarop studenten die aangeven ChatGPT te gebruiken bij het schrijven deze tool precies inzetten. Dat gebeurt door de voorstelling van de resultaten van een ‘verbal protocol analysis’. Tijdens het schrijven werd een aantal studenten namelijk gevraagd om simultaan met ‘think aloud protocols’ hun gedachten te verbaliseren.

12.00 u. - Jint Wuite (3.08)

Naar een schrijfvaardige student Bouwkunde

Hoe belangrijk is goed kunnen schrijven in een technisch beroep? Niet belangrijk – aldus de studenten Bouwkunde en eigenlijk ook volgens hun docenten. In jaar 1, 2 en 3 van de opleiding Bouwkunde vertaalt dit zich in geen tot weinig schrijfonderwijs of feedback op de schrijfproducten. Vooral in de afstudeerfase wordt duidelijk wat de gevolgen (kunnen) zijn: vanwege de schrijfkwaliteit is afstuderen voor een relatief grote groep studenten echt lastig en duurt het langer dan het geplande semester. In deze presentatie komt aan bod welke schrijfvaardigheden afstudeerstudenten moeten beheersen om het afstudeerproduct in een semester te kunnen afronden.

13.00 u. - Mit Leuridan & Fieke Van der Gucht (3.08)

“If you want to be a writer, you have to be a reader first” Effectiever en efficiënter leren lezen met het UGent-leerpad Academisch lezen in een notendop

Houdt u er rekening mee dat deelnemers zich via de website al een beeld vormen over welke presentaties ze zullen volgen. Een lezersgerichte en pakkende tienregelige samenvatting zal daarbij bepalend zijn.

Vraag een goede schrijvers naar hun geheime recept en ze vertellen je dat ze in eerste instantie goede lezers zijn. Precies aan die leesvaardigheid ontbreekt het studenten in het hoger onderwijs helaas vaak. Dat gebrek aan de juiste startcompetenties voor lezen ligt spijtig genoeg geheel in de lijn met de laatste PISA-resultaten waaruit bijna 1 op 4 van de Vlaamse 15-jarigen het basisniveau leesvaardigheid niet haalt.Om die leesvaardigheidskloof tussen secundair en hoger onderwijs te verkleinen ontwikkelden we aan de UGent een leerpad Academisch lezen in een notendop, onder meer op vraag van de opleiding Criminologie. Doel van het leerpad? Efficiënter lezen (= sneller lezen met meer leeswinst en me de juiste leesmethode in functie van je leesdoel) en effectiever lezen (= diepgaander lezen met meer leesbegrip, meer inzicht). Doelgroep van het leerpad? Zowel eerstejaarsstudenten die een syllabus grondig willen lezen om die in een volgende verwerkingsronde in te studeren als laatstejaarsstudenten die snel willen uitmaken welke artikels (on)interessant zijn voor hun literatuuronderzoek. In verschillende modules wordt studenten stapsgewijs uitgelegd hoe ze teksten verkennend, globaal, verdiepend kunnen lezen. Elk van die leesfases beoogt een ander leesdoel en vraagt om telkens een andere leesaanpak die zorgvuldig ‘gemodeld’ wordt in een laatste module.

In deze presentatie presenteren we het leerpad en bekijken de modelling voor een wetenschappelijk artikel uit de opleiding Criminologie. We leggen ook uit hoe die opleiding via een meerkeuzevragenexamen zowel naar de kennis van het leerpad als de toepassing ervan op het gemodelde artikel peilde. Tegelijkertijd ontdek je hoe je het leerpad naar je hand kan zetten met gemodelde teksten op maat van jouw doelpubliek, van laatstejaars secundair onderwijs tot laatstejaars hoger onderwijs.