Lerarenopleiding vo, bve/secundair onderwijs

Vrijdag 22 november

13.15 u. - Leen Pollefliet (MP.L00.105)

Scoren met teksten - Studenten en leerlingen coachen met duidelijke kapstokken als ze teksten (beginnen te) schrijven tijdens hun studieloopbaan

Studenten en leerlingen hebben kapstokken als houvast nodig als ze beginnen te schrijven. Ook lesgevers (taallesgevers en niet-taallesgevers) kunnen kapstokken gebruiken als zij hun studenten en leerlingen coachen en schrijfopdrachten verbeteren. In elke opleiding – van elk niveau – is er een leerlijn nodig vanaf het eerste tot en met het laatste jaar, die door alle lesgevers wordt gevolgd. Met enkele tekstfragmenten ontdekken we samen welke fouten studenten en leerlingen vaak maken en welke problemen vele lesgevers ondervinden als ze studenten leren teksten (rapporten, kleine en grote zakelijke verslagen …) te schrijven. Samen zoeken en proberen we oplossingen te vinden zodat studenten zelfredzamer worden en beter leren schrijven. Met de juiste kapstokken zullen onze studenten en leerlingen vast en zeker scoren met elke tekst die zij schrijven!

Workshop met interactieve werkvorm: 50 minuten – deze workshop is nuttig voor alle lesgevers van alle niveaus (lerarenopleiding vo en vbe, secundair onderwijs en hoger onderwijs)

14.15 u. - Janneke Louwerse (MP.L00.105)

Asynchroon online samenwerken en ‘peerfeedbacken’

Dat we niet altijd meer bij elkaar in één ruimte hoeven te zitten, is sinds de coronacrisis gemeengoed geworden, maar dat we ook tijdonafhankelijk kunnen samenwerken en dat in ons onderwijs aan (deeltijd)studenten kunnen inbouwen, is minder bekend.

En dat terwijl asynchroon samenwerken en peerfeedback inzetten grote voordelen biedt. Of beter gezegd: grote voordelen kan bieden, want het vereist wel een zeer gedegen didactiek, voorbereiding en een leeromgeving waarin onderling vertrouwen en gedeelde waarden gelden. Maar dan leidt de rust van asynchrone communicatie tot concentratie en reflectie, wat resulteert in waardevolle feedback en een gevoel van onderlinge verbinding.

“Als ik in de les onder druk sta om inzicht te leveren, dan komt het moeilijker.”

“Asynchroon is gedetailleerder, want er is meer tijd om naar het werk te kijken.”

“Het zorgde voor feedback van andere studenten dan alleen mijn eigen vrienden.”

Deze presentatie belicht de asynchrone peerfeedback bij taalvaardigheidonderwijs aan deeltijdstudenten Nederlands waarbij het programma FeedbackFruits werd ingezet.

15.45 u. - Marieke Smit & Roos Scharten (MP.L00.105)

Effectieve docentmodeling

Er is in de wetenschap veel bekend over de meerwaarde van modeling in leesonderwijs. Hoewel de wetenschap duidelijk is over de potentie van modeling in het leesonderwijs, betekent dit niet meteen dat leraren concreet weten wat ze moeten doen als ze gaan modelen. Hoe weet je als leerkracht of docent of je het goed doet? In de workshop oefenen we met drie cruciale componenten van effectieve docentmodeling: demonsteren, situeren en abstraheren (Schutz & Rainey 2019).

 

16.45 u. - Esther Hanssen & Roeland Harms (MP.L00.105)

Profielwerkstuk Nederlands

In 2021 zijn we bij de Master Leraar Nederlands aan de HAN gestart met de module Begeleiden profielwerkstuk. Studenten schrijven hierbij zelf een profielwerkstuk op masterniveau, en begeleiden tegelijkertijd medestudenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij het schrijven van een profielwerkstuk. Op deze manier leren ze theoretisch onderzoek te doen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur (letterkunde, taalkunde en/of taalbeheersing) en leren ze anderen hierin te begeleiden en te motiveren. Ze formuleren zelf een onderzoeksvraag bij een onderwerp – bijvoorbeeld over taalvariatie, literaire adaptaties, of verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers – en worden zo geïnspireerd om ook hun leerlingen te enthousiasmeren voor onderzoeken op het gebied van Nederlands.De module Begeleiden profielwerkstuk wordt door studenten als inspirerend en zinvol ervaren: ze  krijgen handvatten om in hun eigen school met het profielwerkstuk aan de slag te gaan. In deze presentatie willen we docenten uit het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders inspireren over mogelijke onderwerpen voor het profielwerkstuk Nederlands, en laten zien welke werkzame principes we hanteren rondom begeleiden, feedback geven en beoordelen.