Call For Papers HSN- 37

(22 en 23 november 2024 – Erasmushogeschool Brussel)

 De conferentie beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt:

 • basisschool/primair onderwijs;
 • secundair onderwijs/voortgezet onderwijs: alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso – alle finaliteiten);
 • hogeschool/universiteit;

Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland docenten, didactici en anderen op om zich als spreker/workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel. Er wordt vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de presentatie. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling. Gedacht wordt aan programmakolommen die gericht zijn op onderwijstypen (bv. basis-, hoger onderwijs, mbo) en aan themakolommen als:

 • basisonderwijs/primair onderwijs;
 • hoger onderwijs;
 • bso, B-stroom, (v)mbo
 • literatuuronderwijs;
 • leesbevordering;
 • digitale geletterdheid & didactiek
 • taalbeschouwing;
 • taalvaardigheid secundair/voortgezet onderwijs;
 • taal- en letterkunde;
 • taalgericht vakonderwijs/taalontwikkelend lesgeven
 • lerarenopleiding basisonderwijs;
 • lerarenopleiding secundair onderwijs;
 • meertaligheid en inclusiviteit
 • OKAN/ISK
 • toetsing en evaluatie

Deze opsomming is niet uitputtend en kan nog aangepast worden.

Wat dient u in?

Een samenvatting in max. 200 woorden waarin naast de inhoud ook de doelgroep (bijv. secundair/voortgezet onderwijs) en de categorie/thematiek (bijv. taalbeschouwing, literatuuronderwijs etc.) vermeld wordt. Houdt u er rekening mee dat een presentatie 50 minuten (idealiter 30 min. + 20 min. discussie) duurt.

U kan slechts één presentatie insturen en per presentatie worden slechts twee presentatoren toegelaten.

Na een eerste selectieronde ontvangt u al dan niet een sprekersformulier. Of uw voorstel wordt overgenomen door de programmacommissie is van een aantal factoren afhankelijk.


Wilt u graag iets presenteren?

Vul onderstaand formulier in voor 30 maart 2024