Call For Papers HSN

We streven naar een mooi programma met een tachtigtal presentaties/workshops en andere activiteiten.

Hiervoor vragen wij docenten, didactici, onderzoekers en andere taalprofessionals in Nederland en Vlaanderen om zich als spreker/workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel.

We hechten belang aan praktijkgerichtheid, het vernieuwende karakter en ook de theoretische fundering van een presentatie of workshop. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling. U kunt denken aan kolommen die gericht zijn op onderwijstypen en aan thema’s als:

 • vve/kleuteronderwijs
 • basisonderwijs;
 • hoger onderwijs;
 • middelbaar beroepsonderwijs/BSO-TSO;
 • lerarenopleiding vo, bve/secundair onderwijs;
 • lerarenopleiding basisonderwijs;
 • literatuuronderwijs;
 • taalvaardigheid vo/secundair onderwijs;
 • taalbeschouwing;
 • taal- en letterkunde;
 • digitale geletterdheid;
 • leesbevordering;
 • meertaligheid en inclusiviteit;
 • taalontwikkelend lesgeven;
 • toetsing en evaluatie taalvaardigheid.

Wat verwachten we van u en wat kunt u van ons verwachten?

 • U stuurt een samenvatting van max. 200 woorden op over de inhoud van uw presentatie/workshop met o.a. vermelding van doelgroep (bijv. basisonderwijs) en kolom (bijv. taalbeschouwing).
 • Na een eerste selectieronde ontvangt u begin mei een bevestiging of afwijzing.
 • U schrijft een kort artikel over de inhoud van uw presentatie/workshop voor de conferentiebundel HSN 2023.
 • U ontvangt een sprekersformulier. Per bijdrage kunnen zich twee presentatoren aanmelden.
 • Tijdens de conferentie verzorgt u een presentatie/workshop van 50 minuten. Houdt u hierbij rekening met het volgende:
  • presentatie: 30 minuten presentatie en 20 minuten discussie;
  • workshop: interactieve werkvorm.

Er is ruimte voor enkele workshops die 2x 50 minuten duren. U kunt dit in het formulier aangeven.


Wilt u graag iets presenteren?

Vul dit formulier in voor 11 april 2023

INTERNE NOTA, nog aan te passen: Stuur dit formulier naar: HSN@hr.nl (voor 11 april 2023)