Middelbaar beroepsonderwijs,  vmbo, BSO

Zaterdag 18 november

09.30 u. - Erna van Koeven (MP.L00.112)

Rijke taal voor leerlingen/studenten in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

De kwaliteit van het taalonderwijs op school speelt een belangrijke rol in het verkleinen van kansenongelijkheid. Leerlingen die niet opgroeien in een rijke taalomgeving, hebben vaak een beperkte taalbasis en zullen moeizamer leren lezen en spellen. Zij hebben op school rijke thema’s en rijke teksten nodig om taal en leesvaardigheid te kunnen ontwikkelen. Wat betekent dat voor het taalonderwijs in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs? In deze bijdrage bespreken we hoe rijk taalonderwijs dat kansen van leerlingen vergroot in de praktijk van het (v)mbo eruit kan zien. We baseren ons als het gaat om de uitgangspunten van rijk taalonderwijs op ons werk in het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van de Hogeschool Windesheim. Daarnaast bespreken we de dilemma’s die uitgevers tegenkomen als ze rijk taalonderwijs willen vormgeven in een methode.

 

10.30 u. - Wouter Braet (MP.L00.112)

Hoge verwachtingen in arbeidsmarktfinaliteit: hoe digitale tools en talige hulpmiddelen de leereffecten optimaal kunnen stimuleren

Relatie tussen hoge verwachtingen en digitale hulpmiddelen in arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen tonen demotivatie wanneer ze te weinig gestimuleerd worden. Ze vinden het leuk om uitgedaagd te worden, maar daarbij wensen ze assistentie. Digitale tools en talige hulpmiddelen ondersteunen de leerlingen in de moderne wereld. Leerlingen in arbeidsmarktfinaliteit zijn vaak talig zwakker, om welke reden dan ook. Door die beide soorten hulpmiddelen zullen de leerlingen zichzelf overstijgen en de hoge verwachtingen realiseren. Enkele talige hulpmiddelen worden toegelicht tijdens deze sessie. De didactische mogelijkheden die er zijn worden geduid en er wordt ook verhelderd op welke manier ze de leerlingen helpen. Deel 2 van de sessie: kans om zelf de aangereikte hulpmiddelen uit te proberen.

12.00 u. - Maud Hutten (MP.L00.112)

Een digitale escaperoom maken

Studenten vinden Nederlands over het algemeen niet leuk. Dat is jammer, want ons vak is boeiend en nuttig. In deze workshop maakt u een digitale escaperoom, omdat dit een van de werkvormen is die studenten bijna unaniem als grappig en uitdagend ervaren. Door slim een verhaallijn met een leerdoel te combineren wordt de escaperoom een manier om lesstof te herhalen of op een andere manier toe te passen.

U hebt een laptop, tablet of telefoon nodig en een Google-account om deel te nemen. Voor het overige wordt gezorgd. Na afloop hebt u een digitale escaperoom over signaalwoorden die u direct in kunt zetten of naar eigen inzicht later uit kunt breiden.

 

13.00 u. - Heline Van Peteghem (MP.L00.112)

Optimaliseren van leerkansen voor leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs: effectieve KaBOEM-onderwijsprincipes

Leerkrachten in het secundair onderwijs worden uitgedaagd om een krachtige leeromgeving te creëren voor heterogene groepen leerlingen, vooral in de B-stroom (i.e. het voorbereidende beroepsonderwijs). Niet alle leerlingen slagen in de basisvaardigheden van lezen, schrijven en wiskunde en ze hebben vaak moeite om de minimumdoelen te bereiken. Om deze reden hebben we KaBOEM ontwikkeld, wat staat voor Kader voor leraren in de B-stroom om de onderwijseffectiviteit te maximaliseren. Het is een nieuw raamwerk dat effectieve onderwijsprincipes biedt die leerkrachten en hun teams kunnen gebruiken om een krachtige leeromgeving te creëren voor leerlingen in het voorbereidende beroepsonderwijs.

KaBOEM is het resultaat van een systematische literatuurstudie. Het kader bevat twaalf principes, waaronder ‘belang van vakdidactiek’, ‘hoge verwachtingen’ en ‘uitdagende leeractiviteiten in authentieke contexten’. Alle principes moeten systematisch worden benaderd, wat betekent dat het inzetten op één principe ook andere principes beïnvloedt.

Als leraar sta je voor de uitdaging om een krachtige leeromgeving te creëren voor alle leerlingen in de klas, vooral voor degenen die worstelen met basisvaardigheden. KaBOEM kan je helpen bij deze uitdaging. Doe mee met onze workshop en laat je inspireren door voorbeelden uit internationaal onderzoek en praktijkverhalen van collega’s om de leeromgeving voor je leerlingen verder te optimaliseren!