Digitale geletterdheid

Zaterdag 18 november

09.30 u. - Jeroen Clemens (MP.H00.074)

Kritisch lezen op internet is cruciaal en steeds moeilijker. Een nieuwe uitdaging voor Nederlands.

Kritisch lezen online is cruciaal. Internet is nu de belangrijkste informatieomgeving, maar de waarheid van de informatie staat ter discussie. Dit is echter heel moeilijk: Alle informatie staat nu ongecensureerd online. De tekstsoorten breiden zich uit, de hoeveelheid onware informatie (fake news) neemt onrustbarend toe. En nieuwe technische ontwikkelingen als het kunnen manipuleren van beelden en video (deep fakes) en het gebruik van AI programma’s (chatGPT maakt het achterhalen van de waarheid en de herkomst van informatie onduidelijk.
We moeten heel goed in staat zijn om informatie te beoordelen en kennis hierover en nieuwe vaardigheden moeten worden uitgebreid. Het vak Nederlands kan en moet hier een belangrijke rol in spelen.

We zullen praten over de problemen, de vaardigheden en manieren om bij Nederlands kritisch lezen meer en betere aandacht te geven.

10.30 u. - Josefien Sweep & Martijn Koek (MP.H00.074)

Poëzie met ChatGPT?

Een onderdeel van Digitale Geletterdheid is Computational Thinking, wat je zou kunnen omschrijven als de denkstappen die nodig zijn om een bepaald (vak)probleem met een computer op te lossen (Barendsen & Bruggink, 2019) of als de vaardigheden waarmee we de wereld kunnen verklaren en interpreteren in termen van informatieprocessen (Denning & Tedre, 2021). Dit wordt al snel gezien als iets dat bij informatica of wiskunde thuishoort, terwijl er juist ook talige kanten zitten aan het werken met een computer en er ook taalvragen zijn waar je een computer voor kunt inzetten. Vanuit het NRO-project Pluk de data! worden daarom lessen ontworpen voor het vak Nederlands, waarin CT een centrale rol speelt. In deze presentatie stellen we het eerste ontwerp van deze lessen, die op twee verschillende middelbare scholen uitgeprobeerd zijn, graag voor.

12.00 u. - Roeland Van Rooy (MP.H00.074)

Nearpod: maak saaie leerstof interactief en krijg meteen feedback in de les

We exploreren een heerlijke online tool. We laten met een kort voorbeeld zien hoe je er saaie leerstof toch actief mee kan aanpakken. Je kan ook op geregelde tijdstippen checken (zelfs voor punten als je dat wil) of de leerlingen wel mee zijn en de leerstof begrijpen. Iedereen kijkt mee op zijn of haar schermpje (kan zelfs een gsm zijn). Het wordt onmogelijk om jouw presentatie en je les NIET te volgen. 

13.00 u. - Roeland Van Rooy (MP.H00.074)

Flip, een geflipte tool om zelf opgenomen spreekoefeningen eindelijk vlot en funky tot bij de leerkracht te krijgen

Spreekoefeningen zijn vaak lastig te organiseren of slorpen enorm veel lestijd op. Leerlingen een filmpje laten maken is dan soms een optie, maar ook dat kan veel vergen van zowel leerlingen als leerkrachten, niet in het minst de praktische organisatie. Met de gratis tool Flip lanceren we spreekoefeningen op een bijzonder makkelijke manier. We gaan samen kijken hoe we dat doen. Er is ook nog een toetje voorzien ;-).