Taalbeschouwing

Vrijdag 17 november

13.15 u. - Alex Reuneker & Mette Dunning (MP.L00.326)

Van gamen tot netflixen: de spelling van Engelse leenwerkwoorden

Onderzoek naar werkwoordspelling laat zien dat fouten in de vervoeging veroorzaakt worden door o.a. tijdsdruk en homofone werkwoordsvormen, zoals ‘verhuist’-‘verhuisd’. Wij onderzochten een ander struikelblok: de spelling van leenwerkwoorden. Dergelijke werkwoorden dienen volgens de officiële spellingregels van de Nederlandse taal te worden vervoegd, maar veelgebruikte ezelsbruggetjes, zoals die om de stam te vinden (wij-vorm minus ‘en’), leveren hier het incorrecte ‘gam’ in plaats van ‘game’ op. Daarnaast wordt de spelling van leenwerkwoorden vaak ‘verengelst’ – in plaats van ‘genetflixt’ wordt ‘genetflixed’ geschreven. In deze presentatie laten wij op basis van data van Gespeld.nl zien in hoeverre er een relatie bestaat tussen gemaakte fouten en typen leenwerkwoorden uitgesplitst naar stameinde en doen we suggesties voor het spellingonderwijs.

14.15 u. - VĂ©ronique Verhagen en Arina Banga (MP.L00.326)

Aan de slag met het Handboek Taalkunde

In september 2022 is het Handboek Taalkunde verschenen bij Coutinho. Hoe zit taal in elkaar en hoe gebruiken mensen taal? Het boek behandelt op een toegankelijke en overzichtelijke manier het fascinerende systeem achter taal. Het omvat alle landelijk vereiste leerdoelen over taalbeschouwing voor docenten Nederlands in Nederland. Daarbij zijn concrete lesideeën voor in de klas opgenomen. In onze bijdrage vertellen we over de achtergrond van ons boek. Ook gaan we in op de opbouw ervan en het gebruik in het onderwijs. Vervolgens kunnen de deelnemers een paar werkvormen uit het boek uitproberen.

15.45 u. - Frederik De Ridder (MP.L00.326)

Taalbeschouwen met audiovisuele bronnen uit Het Archief voor Onderwijs

Over de definitie van taalbeschouwing lopen de meningen uiteen. Wij houden het op het nadenken over de vorm en betekenis van taal. Dat kan op verschillende manieren en aan de hand van uiteenlopende bronnen. Ook audiovisuele bronnen kunnen een schat aan taalmateriaal bevatten om jouw studenten aan het denken en analyseren te zetten.

In deze workshop reiken we uitdagende video- en audiofragmenten aan vanop Het Archief voor Onderwijs en geven we mogelijke verwerkingsopdrachten mee. Op deze manier kijkt u samen met uw klas op een andere manier naar de structuur, de betekenis en de verschillende functies van taal.

*Het platform Het Archief voor Onderwijs is enkel toegankelijk voor Vlaamse leerkrachten, docenten en studenten uit de lerarenopleiding

 

16.45 u. - Cefas van Rossem & Roland de Bonth (MP.L00.326)

Krant in de klas 2.0.

Kranten vormen een bijzonder interessante bron voor taalkundig, letterkundig en historisch onderzoek. Al vanaf de zeventiende eeuw worden er in de Lage Landen kranten gedrukt waarin de lezers kennis konden nemen van staatsbezoeken, veldslagen en vredesonderhandelingen maar ze konden daarin ook lezen over verloren ringen, weggelopen honden en pas verschenen boeken.

 

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de afgelopen jaren ruim twee miljoen kranten van de 17e tot en met de 21e eeuw gescand en deze foto’s via de website Delpher.nl gratis beschikbaar gemaakt voor iedereen die daar belang in stelt. Samen bevatten deze kranten een schat aan gegevens voor lesideeën, werkstukken en profielwerkstukken. Belangrijk is wel dat je moet weten wat je precies wilt onderzoeken, hoe je dat kunt onderzoeekn en hoe je moet zoeken.