Lerarenopleiding basisonderwijs

Vrijdag 17 november

13.15 u. Anne van Buul (MP.L00.106)

Van pabostudent tot lezende leerkracht

Leraren die zelf veel lezen, besteden meer aandacht aan leesbevorderende activiteiten in de klas. Zij laten hun leerlingen vaker vrij lezen, praten vaker en langer over boeken en raden hun leerlingen vaker boeken aan. Het is dus van belang om lezende leraren te kweken. Op pabo Hogeschool de Kempel werden de afgelopen jaren diverse interventies uitgeprobeerd om aanstaande leraren tot lezen aan te zetten. Voor studenten die al gemotiveerd zijn om te lezen, bedachten we een aantal 'nudges':  subtiele aanpassingen van de omgeving en ‘reminders’, bedoeld om hen ertoe aan te zetten weer te gaan lezen. Voor studenten die nog niet of niet meer gemotiveerd zijn om te lezen, probeerden we motivatie-interventies uit, gericht op het delen van leeservaringen. We richtten een leesclub op en startten een pilot 'begeleid vrij lezen op de pabo', waarbij we de ideale omstandigheden creëerden voor studenten om tot lezen te komen én om leeservaringen uit te wisselen. Wat deze interventies opleveren, delen we in deze presentatie.

14.15 u. Jona Hebbrecht & Iris Vansteelandt (MP.L00.106)

Van leesscan naar leesplan

Uit verschillende studies blijkt dat Vlaamse en Nederlandse leerlingen steeds minder goed én minder graag lezen. Maar hoe zorg je er nu voor dat al je leerlingen gemotiveerde en vaardige lezers worden? Wat is een leesscan en hoe start je met een leesbeleid op jouw school?  In deze sessie zoomen we in op de verschillende stappen die je als schoolteam kunt doorlopen om een leesbeleidsproces op te starten. Met de leesscan krijg je zicht op de sterktes en uitdagingen van je leesonderwijs. We illustreren welke doelen en acties een plaats kunnen krijgen in een leesplan en lichten toe hoe een leesplan mee kan zorgen voor krachtig leesonderwijs.  We putten voor deze sessie volop uit de praktijkervaring van verschillende scholen en de ervaringen van scholen met de leesscan op basis van het onderzoek. We nodigen de deelnemers ook uit om actief na te denken over doelen en acties om hun eigen leesonderwijs te versterken. 

 

15.45 u. Evelien Gheeraert & Lieve Van Severen (MP.L00.106)

Effectief lees- en schrijfonderwijs aan 6-jarigen

De leesvaardigheid van de Vlaamse en Nederlandse leerlingen blijft fors dalen. Inzetten op kwalteitsvol lees- en schrijfonderwijs en leescompetente leraren is meer dan ooit een noodzaak. Leesvaardigheid is ruimer dan technisch lezen, toch is technisch lezen een kritische component. Binnen het praktijkgericht onderzoek ‘Kaatje Klank in het eerste leerjaar’ werd daarom een coachingtraject uitgewerkt voor (zorg)leerkrachten van het eerste leerjaar (groep 3) met het oog op het realiseren van een effectieve en efficiënte lees- en schrijfstart voor élke leerling. Op basis van literatuurstudie, klasobservaties, gesprekken met leerkrachten en leesonderwijsexperten werd ingezet op drie focussen:

(1) de doorgaande leerlijn geletterdheid van de kleuterschool – eerste leerjaar (groep 1 – groep 3),

(2) effectief en efficiënt aanvankelijk lezen,

(3) functioneel schrijven.

 

In deze sessie lichten we de focussen van dit traject toe. We delen belangrijke inzichten, ontwikkelde tools en inspirerende voorbeelden van diverse scholen

16.45 u. Lotte Mensink (MP.L00.106)

Wat moet ik met dat prentenboek? Aankomende leraren voorbereiden op de inzet van tekstloze prentenboeken in de kleuterstage